Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Strachosławiu  w dniu 27. 09. 2019 r. w Białej Podlaskiej odbierała certyfikat potwierdzający otrzymanie nagrody w KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ „#OSE Wyzwanie”.  Nagroda to pracownia mobilna, składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępu do internetu, które mają służyć do podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów.

Konkurs był dla Szkoły nie lada wyzwaniem, ponieważ wnioski należało składać w okresie wakacyjnym, a potem monitorować i wykonywać różne zadania ( wypełniać ankiety, zgłosić uczniów do mLegitymacji, nauczycieli na szkolenie i wysłać pracę plastyczną).  Za wykonanie tych zadań szkoła otrzymywała punkty, które decydowały o zwycięstwie. Pracę plastyczną wykonała uczennica klasy II Joanna Socha pod opieką Pani Teresy Wawryniuk. Koordynatorem Konkursu i nad całością czuwała  Pani Alicja Nafalska, zadania konkursowe wykonywała Pani Izabela Głowacka – Dżaman, pomagały również Panie Monika Borkowska Maria Radomska. Informatycznie nas wspierał Pan Tomasz Grzeszczak. Spośród 1600 szkół biorących udział w konkursie, nagrody otrzymało 700 szkół z całej Polski, w tym z województwa lubelskiego 56 placówek.

Dlatego też jako dyrektor jestem bardzo szczęśliwa, że uczniowie będą mogli korzystać z komputerów na różnych lekcjach, co w znaczący sposób podniesie jakość pracy szkoły. Wygrana jest wielkim sukcesem naszej szkoły.