Na terenie Gminy Kamień zostało zrealizowane zadanie polegające na wyznaczeniu i oznakowaniu szlaku rowerowego w ramach projektu pn. „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką „Malowniczy Wschód” realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (lider projektu) oraz gminami Białopole, Dorohusk, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź oraz ukraińską gminą Rivne, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wyznaczony szlak rowerowy ma długość 19,7 km, na oznakowanie składają się tablice z graficznym przebiegiem szlaku usytuowane na jego początku i końcu, znaki i drogowskazy R-1 oraz R-3 wzdłuż całej trasy wskazujące kierunek przebiegu szlaku oraz kierujące do wartych zobaczenia miejsc na terenie Gminy – łącznie 87 znaków. Początek szlaku znajduje się w Pławanicach, biegnie przez miejscowości: Rudolfin, Kamień-Kolonia, Kamień, Strachosław, Mołodutyn, Wolawce, Haliczany i kończy się w miejscowości Kumów Plebański w gminie Leśniowice, gdzie łączy się z istniejącym wcześniej szlakiem rowerowym „Malowniczy Wschód” przebiegającym przez gminy: Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i Dorohusk.