Urząd Gminy Kamień przypomina, osobom/podmiotom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych, o wywiązywaniu się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl
w formie wiadomości email na adres: [email protected], [email protected] lub [email protected]
w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…”.

Wszystkie przekazywane przez właścicieli miejsc noclegowych dane objęte są tajemnicą statystyczną i wykorzystywane są jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Infografika