W ubiegłą niedzielę w Kościele Parafialnym w Kamieniu odbyła się msza dożynkowa w intencji parafian i o Błogosławieństwo Boże dla rolników z podziękowaniem za zebrane polony, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Kazimierz Próchniak zaś Słowo Boże wygłosił wikariusz Ksiądz Piotr Iwaniszczuk. Honory starostów dożynek pełnili Państwo Sylwia i Andrzej Strelczukowie mieszkańcy Kamienia. Podczas mszy został poświęcony chleb dożynkowy wypieczony z mąki wykonanej z tegorocznych zbóż, który następnie starostowie dożynek przekazali Wójtowi Gminy Kamień Dariuszowi Stockiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy Zbigniewowi Czerwonce.

 Na zakończenie uroczystości poświęcono również wieńce dożynkowe, Wójt zaś podziękował księżom za wspólną modlitwę, parafianom, mieszkańcom i zaproszonym gościom za uczestnictwo we mszy świętej. Oddzielne podziękowania skierował do mieszkańców sołectw, które wykonały wieńce dożynkowe. W tym roku wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa: Kamień, Ignatów, Kolonia Kamień, Strachosław oraz zespoły „Koral” i „Rosa”. Wszystkie wieńce zostały pięknie wykonane i zajęły egzekwo pierwsze miejsce.