W gminnych obchodach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym Pani Ewa Bejster i Pani Krystyna Sawicka – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie, ks. Kazimierz Próchniak – proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kamieniu, Pan Stanisław Kuć – Prezes Stowarzyszenia ,,Forum Polskie”, Harcmistrz Ryszard Nagrodzki Komendant Hufca Chełm Chorągwi Lubelskiej ZHP, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Pan Mirosław Aponiak Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamienia oraz Pan Jacek Waszczuk Komendant Gminny OSP w Kamieniu, Pani Teresa Wilkos – sołtys sołectwa Kamień Kolonia, Pan Andrzej Strelczuk – sołtys wsi Kamień, a także Pani Anna Lewczuk – Przewodnicząca Rady Rodziców w Kamieniu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.15  Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Kamieniu, którą odprawili: ks. Kazimierz Próchniak – proboszcz oraz ks. Piotr Iwaniszczuk – wikariusz  tutejszej parafii.

Po mszy świętej wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć wzruszający montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Strachosławiu i Szkolnego Zespołu Wokalnego STONE ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu oraz zespołów Rosa i Koral. Dalsza część uroczystości odbywała się na ternie Szkoły Podstawowej w Kamieniu, gdzie mało miejsce odsłonięcie i poświęcenie pomnika Tadeusza Kościuszki – patrona Szkoły.  Pomysłodawcą budowy pomnika był Pan Stanisław Kuć wielki przyjaciel zarówno Szkoły jak i gminy Kamień.

Jednym z elementów obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości było złożenie wieńca oraz zapalenie znicza przed zbiorową mogiłą żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej na cmentarzu parafialnym w Kamieniu przez Wójta Gminy Kamień, Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Stanisława Kucia oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

Zakończeniem oficjalnej części spotkania był słodki poczęstunek w Szkole przygotowany przez rodziców.