Dużą rolę w popularyzowaniu kultury odgrywa Biblioteka Gminna w Kamieniu powstała w 1955 roku. Udostępnia ona zbiory biblioteczne, popularyzuje czytelnictwo oraz prowadzi działalność oświatową (organizacja konkursów czytelniczych, wieczorów opowiadań dla dzieci, zajęcia plastyczne, wystawy, lekcje biblioteczne).Obecnie biblioteka znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej w Strachosławiu.