W dniu 27 października 2006 r. oddano do użytku odnowioną świetlicę wiejską  w Kamieniu. Celem projektu był remont całego budynku, wyposażenie świetlicy w sprzęt elektroniczny i meble, budowa placu zabaw przy świetlicy oraz pozyskanie przenośnej sceny estradowej na gminne uroczystości. Koszt ogólny tego zadania wyniesie 283 000 zł z czego 182 000 zł stanowi dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″ w zakresie działania „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.