Historia Świetlicy w Strachosławiu rozpoczęła się jeszcze w okresie międzywojennym. Wówczas to z inicjatywy kierownika szkoły Piotrowskiego jak i miejscowej ludności 11 maja 1929 roku położono kamień węgielny pod budowę Domu Ludowego.

Od chwili ukończenia budynku, stał się on głównym miejscem spotkań całej społeczności Strachosławia. To tu odbywały się wszelkie uroczystości, przedstawienia i zebrania. Po wojnie, w 1946 roku zniszczony Dom Ludowy wyremontowano i przeznaczono na szkołę. Wraz z oddaniem do użytku nowej szkoły świetlica znów zaczęła pełnić swoje dawne funkcje. Upływający czas i brak funduszy doprowadziły do zniszczenia jakże cennego obiektu. I tym razem z inicjatywy miejscowej ludności udało się nie tylko uratować stary budynek, ale i powiększyć go o kolejną część. Pierwsze plany odnośnie renowacji świetlicy zawarte zostały w „Planie rozwoju miejscowości Strachosław na lata 2006-2015”. Już wówczas widziano konieczność zadbania o godne miejsce spotkań dla mieszkańców. Z pomocą Przyszła Unia Europejska, do której zwrócili się Strachosławianie pisząc wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację założonych celów.

            „Remont i rozbudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy we wsi Strachosław” – to projekt zrealizowany przez Gminę Kamień na przełomie 2007/2008 roku, współfinansowany przez Unię Europejską z Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nasz europejski partner przyznał nam kwotę w wysokości 446 992 zł, która w całości została zainwestowana w budowany obiekt. Brakujące fundusze z własnego budżetu wyłożyła Gmina Kamień. Termin realizacji to okres między 14 majem 2007 a 31 marcem 2008 roku.

W toku prac remontowo-budowlanych dobudowano skrzydło południowe, wymieniono dach, posadzki, okna, drzwi oraz instalacje co, wod.-kan. i elektryczną. Całość budynku ocieplono, pokryto nową elewacją i zabezpieczono alarmem, w oknach wstawiono antywłamaniowe rolety. Teren wokół świetlicy uporządkowano, obsiano trawą i ułożono chodniki z kostki.

W wyniku remontu powstała sala główna o powierzchni blisko 150m2, na której znajduje się drewniana scena, sala komputerowa, siłownia, pomieszczenie kuchenne i socjalne, szatnia oraz pomieszczenia sanitarne (toalety i prysznic). Całość przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa świetlica stała się prawdziwą wizytówką wsi Strachosław.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY

            Czas zacząć kolejny rozdział w historii świetlicy, który otwiera data 7 kwietnia 2008 roku. To tego dnia po raz pierwszy udostępniono wyremontowany obiekt mieszkańcom Strachosławia. Nowy budynek to nowe perspektywy i nowe możliwości. Sala komputerowa z dostępem do Internetu, siłownia, kuchnia i piękna sala główna ze sceną – zaplecze jakiego nie powstydziłoby się środowisko miejskie. Teraz trzeba to dobrze wykorzystać. I tu pojawia się rola opiekuna świetlicy, jaki został zatrudniony by udostępniać świetlicę społeczności Strachosławia, aby znów stał się głównym miejscem spotkań. Lecz świetlica jest otwarta nie tylko w większe uroczystości. Codziennym jej celem jest organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz umożliwienie korzystania z Internetu. Tak więc miejsce to od dziś ma nie tylko bawić, ale uczyć i wychowywać.

Poniżej zawarte zostaną podstawowe zasady funkcjonowania niniejszego obiektu.