22 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu odbyła się VII Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków pod hasłem: „Żyjmy zdrowo na sportowo”

W Olimpiadzie uczestniczyły dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Kamień. Aby zachować wszelkie reguły olimpijskie zawody rozpoczęto ceremonią wprowadzenia drużyn, symboli olimpijskich i ceremonią złożenia przyrzeczenia sportowego. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Dorota Adamczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu życząc zawodnikom „sportowej rywalizacji w duchu fair play”.

Po ustanowieniu składu drużyn poprzez losowanie kolorowych kółeczek dzieciaki rozpoczęły sportowe zmagania w siedmiu dyscyplinach. Zawodnicy startowali w starannie dobranych konkurencjach zawierających ćwiczenia stymulujące równomierny rozwój dziecka. Wielkie emocje nie opuszczały zawodników, opiekunów, rodziców i organizatorów. Integrującą częścią zawodów były zabawy przy muzyce.

Sędzią głównym zawodów była Pani Elżbieta Gierczak. Wyniki rozłożyły się następująco: I miejsce – drużyna żółta

II miejsce – drużyna niebieska

III miejsce – drużyna czerwona

IV miejsce – drużyna zielona

Na zakończenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu wspólnie z Wójtem Gminy Kamień wręczyli zawodnikom nagrody, zaś opiekunom poszczególnych grup dyplomy uznania i podziękowania za przygotowanie dzieci do olimpiady. Brawo, brawo dla wszystkich.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, podczas którego wielką niespodzianką był tort z odpaloną racą.