Prezentowane stroiki świąteczne zostały wykonane przez kierownika Gminnej Biblioteki w Strachosławiu oraz opiekunów świetlic wiejskich w Strachosławiu i w Pławanicach, a także pracowników Szkoły Podstawowej w Strachosławiu. Stroikami wraz z życzeniami zostaną obdarowane instytucje i firmy współpracujące z Urzędem Gminy Kamień.

Składam serdeczne podziękowania Pani Urszuli Jawornickiej, Pani Magdalenie Kowalskiej, Pani Annie Rudzkiej i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu za przygotowanie jakże pięknych symboli Świąt Wielkiej Nocy.