6 marca delegacja z Gminy Kamień z Wójtem Romanem Kandziorą i przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Czerwonką udała się z wizytą do Gminy na Ukrainie, z którą w 2007 roku nawiązała współpracę za pośrednictwem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Gmina Połapy jest niewielką gminą, położoną w rejonie lubomelskim, w obwodzie wołyńskim, w jej skład wchodzą 2 miejscowości i liczy ok. 1300 mieszkańców. Głównym celem wizyty był udział w przeglądzie kulturalnym Gminy Połapy, gdzie swój dorobek zaprezentowała młodzież i lokalni artyści. Gościnnie wystąpił również zespół śpiewaczy „Koral” z Kamienia. Delegacja została ciepło przyjęta przez władze gminy z wójtem Włodzimierzem Bochaczewskim. Gospodarze oprowadzili gości z partnerskiej gminy po polskim cmentarzu, cerkwi prawosławnej i kościele protestanckim. Podczas wizyty obie strony zadeklarowały chęć pogłębienia współpracy zarówno poprzez wzajemny udział w wydarzeniach kulturalnych, jak i możliwość wspólnej realizacji projektów europejskich. Już w najbliższą niedzielę Gmina Połapy będzie miała swoją reprezentację podczas corocznego turnieju szachowego w Strachosławiu.