W dniu 21.10.2019r. w ramach zajęć koła regionalnego prowadzonego przez Panią Alicję Nafalską udaliśmy się z wizytą do Urzędu Gminy Kamień. Spotkaliśmy tam Wójta Pana Dariusza Stockiego, który oprowadził nas po pokojach urzędu.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od gabinetu Wójta, w których wykonaliśmy kilka pamiątkowych zdjęć, a Pan Dariusz Stocki przedstawił dane o naszej gminie. Dowiedzieliśmy się między innymi, że naszą gminę zamieszkuje około 4200 mieszkańców, należy do niej 16 miejscowości z których utworzonych jest 14 sołectw, na mapie zobaczyliśmy jaki zajmuje obszar. Następnie udaliśmy się do gabinetu zastępcy wójta Pani Beaty Taras, która opowiedziała nam jak wygląda jej praca. Kolejnym miejscem do którego udaliśmy się był sekretariat urzędu, w którym pracuje Pani Joanna Mańko, która również opowiedziała nam o swojej pracy. Odwiedziliśmy także pokój, w którym wydawane są dowody osobiste i dokonywane są meldunki mieszkańców.

Poznaliśmy również Panią Irenę Jagiełło – skarbnik urzędu gminy. Jej praca jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ odpowiada za wszystkie finanse gminy. Zapoznaliśmy się także z pracą innych pracowników urzędu gminy: Pana Krzysztofa Seredy, Pana Andrzeja Kryckiego,  Pani Urszuli Grzeszczak, Pani Katarzyny Ustapiuk, Pana Tomasza Grzeszczaka i Pana Grzegorza Mysiaka oraz  kilku innych osób pracujących w Urzędzie Gminy Kamień.

Kolejnym miejscem do którego udaliśmy się była sala posiedzeń Rady Gminy Kamień, zasiedliśmy na miejscach przeznaczonych dla radnych a Pan Dariusz Stocki przybliżył nam pracę Rady Gminy. Na zakończenie przygotował dla nas miłą niespodziankę. Za wizytę w urzędzie,  poświęcony czas oraz miłe przyjęcie podziękowaliśmy Panu Wójtowi.

Autor: Nikola Pryk – uczennica klasy VI