Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki dalszych działań LGD oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin członkowskich Stowarzyszenia. Spotkania realizowane są w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowych informacji o spotkaniach konsultacyjnych udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemi Chełmskiej”, pl. Niepodległości 1/330, 22-100 Chełm, tel./fax 82/562 75 71.

harmonogram www 1