Gmina Kamień zakończyła budowę wodociągu gminnego w miejscowościach Ignatów Kolonia i Rudolfin. Istniejąca sieć wodociągowa została rozbudowana o 480 m. Dotychczas nie było to możliwe gdyż jeden z właścicieli działek przez które przebiega sieć nie wyrażał zgody na budowę na jego gruntach. Właściciel się zmienił i nowy wyraził zgodę, sam też się przyłączy do wybudowanej sieci. Oprócz niego przyłączą się też już mieszkający przy drodze gminnej mieszkańcy oraz będące w trakcie budowy dwa domy jednorodzinne. Ponadto wybudowana sieć została połączona z siecią zasilaną z ujęcia wody w Rudolfinie co w przyszłości pozwoli gdy zajdzie taka potrzeba zaopatrywać w wodę mieszkańców Ignatowa i Ignatowa Kolonii z hydroforni w Rudolfinie. Dotychczas te miejscowości zaopatrywane są w wodę z Cementowni Chełm. Wykonawcą robót był GZO Dorohusk, całkowity koszt inwestycji wyniósł 117 tys. zł. – informuje wójt gminy Kamień Dariusz Stocki.