17 czerwca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu otrzymała zestaw ratownictwa medycznego przeznaczony dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Dariusz Stocki – Wójt Gminy Kamień, Jacek Waszczuk – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieniu oraz Jarosław Martyniuk – Zastępca Naczelnika OSP Kamień. Otrzymane wyposażenie jest związane z uczestnictwem Gminy Kamień w realizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.