„Kwiaty też będą pachniały

I trawa się zazieleni

bo kiedy mnie już nie będzie

to nic się przecież nie zmieni”

                                Bronisława Fastowiec

 

W sobotę 09.06.2018 r. w świetlicy w Kamieniu odbyła się szczególna uroczystość, poświęcona uczczeniu zmarłej w 2014 r. poetki, Bronisławy Fastowiec. Okazją do przypomnienia życia i twórczości poetki jest wydana przez wydawnictwo „ Tawa”, sfinansowana przez Gminę Kamień monografia autorki pt. „Bronisława Fastowiec.  Poetka z Kamienia”.  Książka zawiera życiorys autorki , listy i skrótowe omówienia tomików wierszy, w których zawarte są emocje i uczucia nieprzeciętnej i wrażliwej osoby ,a wszystko ozdobione pięknymi czarno – białymi zdjęciami .  Była doceniana, nagradzana i powszechnie lubiana. Aby przywołać pamięć o niej przybyli do świetlicy: rodzina, literaci, przyjaciele i sąsiedzi. Urząd Gminy reprezentowali radni i sekretarz gminy pani Joanna Jabłońska. Młodzież ze szkoły w Strachosławiu pod kierunkiem nauczycieli Beaty Kołosińskiej i Roberta Gałana śpiewała pięknie piosenki i recytowała wiersze pani Broni. Wystąpiły również lokalne zespoły Koral i Rosa.  Zespół Rosa pod przewodnictwem p. Renaty Górki wykonał dwie piosenki do słów poetki. O kulisach powstania książki i zawartych w niej treściach opowiedział autor monografii – Waldemar Taurogiński. Wzruszającym momentem, było odtworzenie na laptopie głosu Bronisławy Fastowiec zarejestrowanego przez Henryka Radeja , podczas wywiadu poetki z dziennikarką Radia Lublin – Marią Brzezińską. W multimedialnym przekazie zostały przedstawione zdjęcia, które omawiała córka poetki – Monika. Na cmentarz udała się też delegacja z wieńcem na grób poetki. Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili do powstania tej szczególnej i wartościowej publikacji m. in. wydawcy Waldemarowi Taurogińskiemu i wójtowi Gminy Kamień Romanowi Kandziorze.