Z początkiem marca wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki przy kontrasygnacie skarbnik gminy Ireny Jagiełło podpisali umowę z właścicielem przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SADEX” na remont drogi gminnej łączącej miejscowości Kamień Kolonia i Majdan Pławanicki.

Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 214 335,12 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, pozostałą kwotę wydatkujemy z budżetu gminy. Całkowita wartość remontu tej drogi to kwota 357 225,21 zł.

Termin realizacji inwestycji do 7 miesięcy od podpisania umowy – mówi wójt Dariusz Stocki.