W ubiegłym tygodniu wójt Dariusz Stocki przy kontrasygnacie skarbnik gminy Ireny Jagiełło podpiał umowę z właścicielem firmy SADEX z Sitna na „Remont drogi gminnej
w miejscowości Haliczany” Gmina Kamień pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 062 000 zł, całkowity koszt tej inwestycji zamknie się kwotą 1 606 653,68 zł termin jej realizacji do 11 miesięcy od podpisania umowy.

O remont drogi gminnej w Haliczanach, na której nawierzchnia asfaltowa została wykonana w 1991 roku mieszkańcy Haliczan już od dawna zabiegali – mówi wójt Dariusz Stocki.