W Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu z inicjatywy opiekuna świetlicy w kwietniu 2019r. został zorganizowany konkurs na wielkanocną pisankę i palmę.

Cele konkursu:

– kultywowanie wielkanocnej tradycji,

– zainteresowanie rękodziełem ludowym,

– promowanie  talentów plastycznych,

– poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych,

– pobudzanie kreatywności technicznej.

Konkurs co roku  cieszy się dużym powodzeniem i zaangażowaniem uczestników. Dzieci, młodzież  jak i dorośli wykonali wiele kolorowych pisanek i różnorodnych palm, a ich praca została nagrodzona  dyplomem i nagrodą rzeczową.

Jury musiało wybrać najciekawsze prace spośród wielu nadesłanych przez 48 twórców z Gminy Kamień.

Komisja dokonała oceny prac uwzględniając wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym, kultywowania ludowej tradycji wielkanocnej.

Zgodnie z regulaminem jurorzy oceniali prace w kilku kategoriach, nawiązując do  tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej.

W  kategorii: Przedszkolak  (Pisanka Wielkanocna)

I miejsce: Karol Jaworski

II miejsce: Maja Petruk

W  kategorii klas I –III (Pisanka Wielkanocna)

I miejsce: Izabela Wielgus, Bartosz Szewczuk

II miejsce: Bartosz Niemczuk, Mikołaj Nafalski

III miejsce: Angelika Blacha,Oskar Jakimiuk

W kategorii klas IV – VIII (Pisanka Wielkanocna)

I  miejsce: Olaf Watrakiewicz

II miejsce: Oliwia Sadlej

III miejsce : Dominik Samoluk

W  kategorii: Przedszkolak  (Palma Wielkanocna)

I  miejsce: Zuzanna Smolira, Jan Szpak

II miejsce: Michał Jakimiuk, Krzysztof Kołtun

III miejsce: Lena Kasperek

W  kategorii: klas I- III  (Palma Wielkanocna)

I  miejsce: Jagoda Jarmuł

II miejsce: Katarzyna Wypychiewicz

W  kategorii: klas IV- VII  (Palma Wielkanocna)

I  miejsce: Aleksandra Wójcik, Mateusz Porzycki

II miejsce: Aleksandra Kozyrska, Martyna Strelczuk

III miejsce:Lena Michałowska, Kinga Bąkowska

Wyróżnienia otrzymali: Olaf Watrakiewicz, Katarzyna Kołtun, Rafał Wojtuła, Łukasz Kozyrski, Olga Staniuk, Julia Mendel, Julia Strelczuk, Dominik Stafiński, Kuba Kasperek, Mateusz Martyniuk, Tomasz Norko, Martyna Kozyrska, Oliwia Skotak, Oliwia Dyc, Jakub Mendel, Julek Jaworski, Natalia Grzegorczyk, Natan Glina, Przemysław Porzycki, Tomasz Górecki, Nikola Imbirowicz, Jagoda Jarmuł, Konrad Świdroń.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok.