Szkoła Podstawowa w Strachosławiu jako jedyna szkoła w gminie zakwalifikowała się do XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” pod opieką Pani Izabeli Głowackiej – Dżaman zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do konkursu przystąpiło 10 drużyn z: Bukowy Wielkiej, Liszna, Leśniowic, Rejowca Fabrycznego, Rudy Huty, Strachosławia, Siedliszcza, Stawu, Święcicy i Żmudzi. Konkurs składał się z trzech konkurencji:

Prezentacja drużyny.
Test wiedzy składający się z 20 pytań.
Projekt koszulki.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy IV – Julia Hibner, Patryk Miszczak i z klasy V – Hanna Chudoba, Julia Dżaman, Michał Socha, Paweł Chmiel. W konkursie wywalczyli wysokie IV miejsce, sukces jest tym większy, że szkoła ze Strachosławia startowała w nim po raz pierwszy.

Szkoła Podstawowa w Strachosławiu