Zakończyły się rozpoczęte w marcu br. prace ziemne i konstrukcyjne przy rozbudowie i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieniu. Aktualnie trwają prace przy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i elektryczne, niebawem rozpocznie się wymiana urządzeń technologii oczyszczania ścieków.

Wszystkie roboty wykonywane są zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem, termin zakończenia prac nastąpi w połowie listopada – komentuje wójt Dariusz Stocki.