W poniedziałek 17 lipca 2017 roku Grupa Smerfów z Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Strachosławiu uroczyście zakończyła rok szkolny 2016/2017. Na uroczystość przybyli Rodzice i Goście: Pani Edyta Ośko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejowie, Pani Marta Chudoba Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Strachosławiu oraz Pan Zbigniew Czerwonka Przewodniczący Rady Gminy Kamień. W pirackiej scenerii Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, których nauczyły się w przedszkolu, a także podziękowały za całoroczną naukę i opiekę swoim troskliwym Paniom: Monice Mościckiej, Magdalenie Tarasiuk i Elżbiecie Piwko. Do podziękowań dołączyli się również ich Rodzice, którzy wyrazili także wyrazy uznania dla władz Gminy Kamień za prowadzenie przedszkola. W nagrodę za dzielne uczęszczanie i poczynione postępy Przedszkolaki otrzymały dyplomy i wiele upominków od Pani Alicji Nafalskiej Dyrektor Zespołu Szkół w Strachosławiu, Pani Edyty Ośko i Pana Zbigniewa Czerwonki. Pani Dyrektor Nafalska wręczyła również podziękowania Rodzicom, którzy przez cały rok najaktywniej wspierali swoją obecnością i pracą działalność Punktu Przedszkolnego. Upragnione wakacje Przedszkolaczki rozpoczną jednak dopiero 1 sierpnia. Życzymy im wiele radości i słońca na czas wakacji.

Zespół Szkół w Strachosławiu