W sobotę 17 września 2016 r. na boisku przy zespole szkół w Rudzie Hucie odbyły się Zawody Powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wzięło udział 10 drużyn; 2 drużyny dziewcząt oraz 8 drużyn chłopców. Gminę Kamień reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt ze Strachosławia i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z Czerniejowa. Młodych strażaków do zawodów przygotowywał  Komendant Gminny Druh Jacek Waszczuk i Prezes OSP Czerniejów Druh Krzysztof Skowroński.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:

rozwinięcie  bojowe,
bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, sędzia główny – mł. bryg. Sławomir Watras.

W klasyfikacji generalnej nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt ze Strachosławia- I miejsce, z wynikiem 939,31 pkt,

Młodzieżowa Drużyna Chłopców z Czerniejowa – 8 miejsce, z wynikiem 952,32 pkt.

Zwycięstwo dziewcząt ze Strachosławia w zawodach powiatowych zagwarantowało im start w przyszłorocznych zawodach wojewódzkich. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, które wręczali zaproszeni goście, między innymi: Pan Zbigniew Raźniewski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Druh Kazimierz Stocki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Druh Kazimierz Smal oraz Pan Roman Kandziora Wójt Gminy Kamień i Pan Andrzej Chrząstkowski Wójt Gminy Wierzbica.