W tym trudnych dla wszystkich czasach związanych z epidemią koronawirusa mamy wyjątkową okazję do dzielenia się dobrem. Ten czas został nam dany, byśmy siebie sprawdzili i zadali sobie pytanie: czy umiemy dać komuś cząstkę siebie? Widząc, jak wiele osób odpowiada na apele Caritas, nie mieliśmy wątpliwości, że mieszkańcy gminy Kamień po raz kolejny włączą się w akcję niesienia pomocy.

    W dniu 17 grudnia 2021 roku zakończyliśmy kolejną zbiórkę żywności trwałej dla potrzebujących z terenu naszej Parafii. Dzięki uprzejmości i życzliwości właścicieli okolicznych sklepów:

PAŃSTWA WERESZCZYŃSKICH, PAŃSTWA CZERWONKÓW, PAŃSTWA CZYŻÓW, PAŃSTWA TYSZKIEWICZÓW I PANI ANNY WESOŁOWSKIEJ

od początku grudnia były składane dary przez mieszkańców naszej gminy, które wykorzystaliśmy do przygotowania trzydziestu paczek świątecznych dla 30 rodzin. Paczki zostały wykonane i przekazane potrzebującym w dniu 17 grudnia. W akcję zbiórki, wykonania  oraz przekazania paczek zaangażowali się:

– opiekun Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej  w Strachosławiu Pani Małgorzata Toporowska,

– drużynowa 2 Drużyny Harcerskiej „Watra” przy Szkole Podstawowej w Strachosławiu dh Anna Prystupa,

– drużynowa 7 Gromady Zuchowej „Tropiciele” przy Szkole Podstawowej w Strachosławiu dh Magdalena Tarasiuk,

-przyboczna 7 Gromady Zuchowej „Tropiciele” przy Szkole Podstawowej w Strachosławiu dh Anna Daniło.

Widzimy, że za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Caritas pragnie jak zawsze dotrzeć z pomocą do jak największej liczby potrzebujących.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, pomoc, życzliwość i okazane serce!