W piątek 03.03.2017r. wycofano z eksploatacji wysłużony samochód marki Jelcz, który z racji na swój wiek: 36 lat i parametry techniczne odbiegał od wymogów współczesnych zadań i oczekiwań. Nowy pojazd to średni samochód ratowniczo- gaśniczy Mercedes ATEGO z 2004 r.

Zakupione w 2016 roku podwozie pojazdu zostało przekazane specjalistycznej firmie w celu wykonania zabudowy. Pierwszego marca 2017 roku OSP Kamień odebrała pojazd od producenta zabudowy. Nowy samochód to średni samochód gaśniczy z modułem ratownictwa technicznego. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3100 litrów i autopompę o wydajności 2000 litrów na minutę. W zabudowie pojazdu znalazło się miejsce na podstawowy sprzęt do gaszenia pożarów: węże, prądownice, pompę pływającą oraz sprzęt specjalistyczny taki jak: aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratownictwa technicznego (pompę, nożyce, rozpieracz kolumnowy i ramieniowy), zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (torba, nosze typu deska oraz szyny do usztywniania złamań), pilarka do drewna i podręczny sprzęt gaśniczy.

OSP Kamień w 2016 r. rozpoczęło starania o zakup nowego pojazdu. Niestety mimo wsparcia finansowego gminy nie udało się zebrać pozostałych środków na zakup nowego pojazdu, wówczas podjęto decyzję o zakupie używanego samochodu do karosacji.

Dzięki przychylności Wójta Gminy Kamień i Radzie Gminy Kamień, która podjęła uchwały w sprawie przekazania dotacji dla jednostki, strażacy z OSP Kamień zakupili podwozie w kwocie 92 250,00 zł. Na dalsze prace zabezpieczono w budżecie gminy ponad 117 000,00 zł. Ostatecznie Gmina Kamień w formie dotacji w roku bieżącym dołoży do zabudowy kwotę 116 292,50. Całkowity koszt wykonania specjalistycznego pojazdu to kwota 245 212,50 zł. Pozostałe środki pochodziły z dotacji z Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Chełm pozyskana kwota to 10 000,00 zł i dotacja przyznana za pośrednictwem Komendy Miejskiej PSP w Chełmie z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w kwocie: 26 670,00 zł.

Nowy pojazd poprawi bezpieczeństwo prowadzenia działań nie tylko na terenie Gminy Kamień, ale również na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego. Jednostka OSP Kamień wielokrotnie wyjeżdża do działań poza swoje granice i uzupełnia zabezpieczenie sił i środków w Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu składa serdeczne podziękowania Wójtowi i Radzie Gminy Kamień, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chełm i Komendantowi Miejskiemu PSP w Chełmie za okazane wsparcie.

Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu planowane jest na początek czerwca 2017 r.