Skład Rady Gminy:

Funkcja Nazwisko i imię    Zamieszkały/a
Przewodniczący Rady/Radny   Czerwonka Zbigniew
Kamień
Wiceprzewodnicząca Rady/Radna  Piątek Ewelina
Strachosław
Radny Hałaj Marcin
Strachosław
Radny Kołtun Roman Kamień
Radny Kozłowski Konrad
Kamień
Radna Lewczuk Anna   Pławanice
Radna Poźniak Agnieszka Wolawce
Radny Sereda Mariusz Strachosław
Radny Strelczuk Piotr Ignatów-Kolonia
Radna Syryjczyk Anna
Kamień 
Radna Szczerba Alina
Natalin
Radna Walczuk Agata
Andrzejów
Radna Watrakiewicz Renata
Kamień-Kolonia
Radny Wnuk Kamil
Czerniejów
Radny Wójcik Krzysztof Rudolfin